• Facebook Reflection
  • Instagram Social Icon

Gratangsturneringen

Gratangsbotn, 9470 Gratangen

Kontakt oss

Besøksadresse

Følg oss på

TEL: +47 986 79 756

E-POST: post@gratangen-il.no

© Rettigheter tilhører Biti Konsept & Event AS og 
enkelte dokumenter og filer sine opphavsholdere.

FAIR PLAY

Gratangsturneringen følger NFF og Hålogaland Fotballkrets reglement, og vi gjennomfører turneringen med Fair play og dets verdier til grunne.
Fair play handler om ovordnede verdier, hvordan vi behandler og omgås andre mennesker, symbolisert gjennom fair play hilsen på fotballbanen.

Det vil under Gratangsturneringen 2015 bli delt ut pris i kategorien Fair Play, hvor dommerne under turneringen vil nominere sine kandidater basert på verdiene i Fair Play.

Fair play hilsen
I alle fotballkamper som spilles i Norge skal det gjennomføres Fair play-hilsen. 
Det er dommeren(e) som sammen med laglederne er ansvarlig for at hilsen gjennomføres.

Fair Play hilsen før kamp gjennomføres 

  • hjemmelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp 

  • lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken 

  • hjemmelaget hilser først på dommer eller dommertrio, deretter bortelagets kaptein og de øvrige spillerne 

  • til slutt hilser bortelagets spillere på dommer eller dommertrio ledet an av kapteinen.


Fair Play hilsen etter kampen:

  • bortelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp 

  • lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken 

  • begge lagene takker for kampen på samme måte som før kampen

 

Fair Play tankesett
For at Fair play skal bli en naturlig holdning og grunntanke hos de unge er det viktig at ansvarlige voksne er flink å kommunisere essensen og tanken med Fair Play, og vi anbefaler derfor at man leser gjennom disse korte utgivelsene fra NFF:


For Trenere - les denne!
For foreldre anbefales denne - foreldrevettregler!