• Facebook Reflection
  • Instagram Social Icon

Gratangsturneringen

Gratangsbotn, 9470 Gratangen

Kontakt oss

Besøksadresse

Følg oss på

TEL: +47 986 79 756

E-POST: post@gratangen-il.no

© Rettigheter tilhører Biti Konsept & Event AS og 
enkelte dokumenter og filer sine opphavsholdere.

SIKKERHET OG BEREDSKAP

Gratangsturneringen er et arrangement som strekker seg over et stort område med mange deltakere, hvor både sportslige-, sosiale-, bevertning- og overnatting er elementer som inngår i turneringsområde.

Med så mange mennesker samlet på et område er det viktig at det finnes gode planer slik at eventuelle ulykker eller andre uønskede hendelser håndteres på beste måte for samtlige parter.

Har du spørsmål til beredskapsplanen kan turneringsleder eller andre medlemmer i beredskapsorganisasjonen kontaktes.

Det finnes også eget sanitetspersonell på stedet som hjelper deg med alt av skader som kan oppstå på og utenfor fotballbanen.